O nás

Náš tým se během let vyvíjel stejně jako program a koncept tábora. V posledních letech se ustálil následovně:

Alžběta Lapáčková

 • Táborům se věnuje od roku 2006, od roku 2007 jako hlavní vedoucí
 • Od roku 2009 pracuje v DDM hl. m. Prahy Klub Klamovka, kde se věnuje jednak produkci klubu a zároveň vede dramatické soubory pro děti
 • Vystudovala obor Arts management
 • Ve volném čase se věnuje historickým tancům

 

Petra Krušinová

 • Táborům se věnuje od roku 2005, od roku 2007 zároveň zastává funkci zdravotnice
 • Od roku 2009 spolupracuje s DDM hl. m. Prahy Klub Klamovka
 • Vede kytarové kroužky pro děti
 • V roce 2012 absolvovala na vysoké škole obor Pedagogika volného času

 

Vojtěch Kopta

 • Táborům se věnuje od roku 2006
 • Spolupracuje s DDM hl. m. Prahy Klubem Klamovka
 • Pravidelně jezdí i jako vychovatel a zdravotník na ŠVP
 • Z umělecké oblasti je mu blízká kytara, zpěv, fotografie a vše spojené s technikou v umění

 

Radek Šmíd

 • Táborům se věnuje od roku 2011
 • Pravidelně spolupracuje na volnočasových akcích DDM hl. m. Prahy
 • V roce 2016 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze
 • Z uměleckých aktivit se zaměřuje především na focení, výtvarnou výchovu a společenský tanec

 

Barbora Bartáková (do roku 2012)

 • Táborům se věnovala od roku 2005
 • vystudovala Dramatickou výchovu
 • Věnuje se vedení dramatických souborů, hře na kytaru
 • Během výměnného pobytu v Dánsku si osvojila základy animovaného videa, které úspěšně aplikuje i v práci s dětmi