O akci

Tábor je zaměřen především na celkový rozvoj dítěte v oblasti umění. Děti budou mít jedinečnou možnost vyzkoušet si rozličné umělecké aktivity, zjistit co je nejvíc baví a objevit v sobě nadání a talent pro umění. Děti stráví týden v přírodě, kde si netradiční formou workshopů osvojí základy hudby (kytara, zpěv), divadla, výtvarného umění, tance, filmu a dalších uměleckých aktivit. Děti se naučí dovednostem, jež by jinak v Praze nezískaly.
Program je doplněn tradičními táborovými aktivitami – hry, soutěže, výlety…

Skupinové foto